Gyaloghíd

A világörökség kérdése

Egy, a város közepére telepítendő híd elképzelése kapcsán kézenfekvően vetődik fel a világörökség kérdése. Ez a státusz nem kizáró feltételt jelent, pusztán azt a megnyugtató garanciát, hogy egy ide helyezendő híd kizárólag erős nemzetközi szakmai körültekintés mentén formálódhat meg. A tény pedig, hogy a két városrész között történelmileg létező kapocs újrateremtéséről van szó, kizárja a várostörténeti aggályokat. Mindezen szempontokat figyelembe véve az ajánlásban szereplő híd – bármennyire is meg vagyunk győződve annak a kortárs építészet, hídesztétika szempontjából nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő voltáról –: pusztán javaslat.


Ez a státusz nem kizáró feltételt jelent, pusztán azt a megnyugtató garanciát, hogy egy ide helyezendő híd kizárólag erős nemzetközi szakmai körültekintés mentén formálódhat meg

Felvetés, amely tematikai, programozási, telepítési modellt állíthat fel egy majdani nemzetközi építészeti pályázat számára, s ebben központi szempont az is, hogy úgy kell a hídnak biztosítania az egyedülálló panoráma átélését, hogy formai értelemben a szomszédos függőhidakkal látvány tekintetében nem konkurálhat. Számos példát ismerünk ugyanakkor világörökségi helyszínen épült, vagy a történelmi látképet érintő, átalakító hidakra: Londonban például nem haboztak pár éve a Szent Pál katedrálisnak a város látképén évszázadokig uralkodó motívumát egy kortárs építmény, egy gyaloghíd látványával kiegészíteni. És nagy viták után, de Velencébe is megépült három évvel ezelőtt egy ízig-vérig mai híd a Canale Grandén, mégpedig úgy, hogy nem teremt disszonanciát a történelmi környezetben.

Költségek

Mivel a bringahíd történelmi helyszíne a budapesti Duna-szakasz legkeskenyebb pontja, ezért bármely budapesti hídelképzelés összehasonlításában óhatatlanul a leggazdaságosabb alternatívát kínálja. Funkciói és a belső tér kialakítására vonatkozó újító elgondolásai miatt pedig sokkal filigránabb más ismert kortárs elképzeléseknél.



Számos példát ismerünk ugyanakkor világörökségi helyszínen épült, vagy a történelmi látképet érintő, átalakító hidakra