Gyaloghíd

A Vár Kapuja – Várkert Bazár

A Hradzsin-Budai Vár és a prágai/pesti Belvárosok közötti viszonylatok összehasonlítása ma még messze nem azok hasonlósága miatt érdekes, hanem, hogy a táv jelentős budapesti rövidsége ellenére Lánchidastul-siklóstul sem alkalmas úgy a gyalogos áramlás biztosítására, ahogyan az Prágában természetes módon adott. Ugyanígy megfigyelhető a párhuzam Firenzében a Palazzo Pitti és a Ponte Vecchión keresztül elérhető Piazza Signoria közötti sétatávval. Ilyen szoros kapocs nélkül ugyanis nem túl reményteli, hogy a mostanra elnéptelenedett, kiürített és lefáradt, a fővárosi közönségtől igen gyéren látogatott Budai Várba a budapesti városlakók mindennapi élete is bekapcsolható lenne a későbbiekben, és az sem, hogy a város közepén álló, ugyanakkor mégiscsak nagyon nehezen megközelíthető Várkert Bazár életre kelthető. Olyan elképesztő vonzással rendelkező funkciót ugyanis nehéz ma is elképzelni oda, amelynek révén mégiscsak rávehetők lennének a városlakók, hogy fölkeressék ezt a megépülte – tehát 1888 óta – mindig félreesőnek számító, uralkodói célokra kialakított helyszínt.


Hidat soha nem ott épített az emberiség, ahol jól mutatott évi 2,2 – 2,6 millió turista alkot akkora tömeget, amely indokolttá teszi a történelmi helyszín mai újraértelmezését

A Várkert Bazár falai közé kizárólag a kulturális hiánygazdaság sötét évtizedei hoztak némi életet. A kor tanúi erre az időszakra jól emlékeznek még. Azokban az években ugyanis havonta egyszer-egyszer a fiatal közönség jól ellenőrizhetően e helyre volt csatornázható. Ma Budapest kulturális kínálata sok ezerszer gazdagabb, semmint, hogy e még mindig kieső helyszín versenyképes kínálatot nyújthatna. Az erős állami kultúrpolitikai kontroll alatt itt a megszervezett koncertek kora előtt, és azóta sincs errefelé érzékelhető mértékű gyalogos áramlás, hiába is helyezkedik el a Várkert Bazár a „legjobb helyen”. Ez a hely ugyanis, ha nem lesz létező áramlásba kapcsolva, és nem kap direkt összeköttetést a Budai Várral, valamint a Belvárossal egyszerre, akkor – az eredeti dekoratív kerti funkción túl – soha nem talál valóságos szerepet magának. Ennél azonban jobb helyszín, s ahogy hajdan a Lánchidat az alagút, úgy most a Várkert Bazárt az e helyről huzamos ideje hiányzó, bár évszázadokig itt futott híd visszaállítása tudná bekapcsolni a városi élet vérkeringésébe.